Om oss

/Om oss
Om oss 2017-09-25T00:06:28+02:00

Om oss

Torgrim Larsen Transport AS blei etablert i 1993 (ble til aksjeselskap i 1998), og har hatt en fin og stabil vekst frem til i dag.

Vi har glass, vindu og fasadetransport som vårt spesialfelt og er fast transportør for flere store aktører innenfor denne bransjen i Norge. Vi kjører faste ruter mellom disse fabrikkene og ut til deres kunder/prosjekter og dekker således hele Sør-Norge fra Trøndelag i nord, Kristiansand i sør, Elverum/Oslo/Vestfold i øst og Stavanger/Bergen/Florø/Ålesund i Vest flere ganger i uka. Vi laster og annet stykkgods og partilass i retur.

Vi er i dag 8 ansatte med et godt innarbeidet og positivt arbeidsmiljø. Vårt hovedanlegg for godshåndtering ligger på Nordfjordeid, der vi har 10 mål industriareal med egen lagerhall og trucker. Kontoradressen vår er i Florø.

Bilpark

Bilparken vår består i dag av i alt 7 vogntog (derav 1 skapjumbosemi og 6 skapvogntog), 2 kranbiler og 4 pickup/varebiler.

Godsbiler

Bilene våre er utstyrt med lift, og noen er utstyrt med skyvbart eller hydraulisk vippetak for heising av gods på eller av. Dette er gode og innovative løsninger som er svært egnet ved utfordrende leveringer på større prosjekt og byggeplasser. Innvendig høyde er 3 meter eller høyere på alle bilene våre.

Kranbiler

En av kranbilene er stasjonert i Oslo, og dekker denne regionen. Den andre er stasjonert i Florø som dekker regionen på Nordvestlandet. Vi tar de fleste kran- og transportoppdrag i området, enten det gjelder montering av glass med sugeanlegg, eller vanlig heising eller transport av gods. Se www.kranbiloslo.no for mer om dette.

Kommunikasjon og oppfølging

Våre sjåfører håndterer kunden sitt gods på en samvittighetsfull måte der kunden heile tida står i fokus.
Dette har gjennom årene ført til at vi har opparbeidet svært god tillit hos våre kunder, noe som vi til enhver tid strekker oss langt for å opprettholde. Stikkordet her er god kommunikasjon og oppfølging. På denne måten mener vi å hjelpe kunden å spare penger på flere felt enn bare transport.